Thông tin liên hệ

  Minh Châu

  Với Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Giá trị cốt lõi được đề ra. Minh Châu đã tạo ra những sự khác biệt với những giá trị vô cùng to lớn cho cộng đồng trong cuộc sống hôm nay:

  • Địa chỉ:

  107 Chung cư Sơn Kỳ 2

  37 Đường DC13, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Email:  minhchau99shop@gmail.com
  • Điện thoại: 0933.407.940